• Woningwet2015.nl

Woningwet 2015

De Woningwet 2015 biedt heldere spelregels voor sociale huisvesting en beperkt de financiële risico's. Woningcorporaties concentreren zich op hun kerntaak: zorgen dat mensen met een laag inkomen goed en betaalbaar kunnen wonen. Samen met gemeenten en huurdersvertegenwoordigers maken zij prestatieafspraken over de lokale woonopgaven. Een nieuwe Autoriteit Woningcorporaties houdt volkshuisvestelijk en financieel toezicht op de woningsector.

De kennisbank bevat informatie over Woningwet2015 die op 1 juli 2015 is ingegaan. In de bibliotheek vindt u een overzicht van belangrijke documenten, zoals de wettekst, het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting (BTIV) 2015 en de bijbehorende regeling. onder Hulpmiddelen vindt u handreikingen, de IBW en handige links.

Nieuwsbrief aanmelding

U kunt zich aanmelden voor onze nieuwsbrief bij de nieuwsbrievendienst van de Rijksoverheid. Hier vindt u eerdere edities van de nieuwsbrief.

Bekijk ook de Longread over het middensegment