U bent hier

Visie op huurbeleid door co-creatie in Woudenberg

Woonappartementen

Gemeenten, woningcorporaties en huurdersorganisaties werken binnen de nieuwe Woningwet nauwer samen. Huurdersorganisaties krijgen hierbij meer inspraak en verantwoordelijkheden dan voorheen. Een mooie ontwikkeling, maar het legt wel druk op deze organisaties. Ook in Woudenberg. De Huurders Belangen Vereniging Woudenberg werd door woningcorporatie Vallei Wonen gevraagd een visie op te stellen op het nieuwe huurbeleid. Zij riepen hiervoor de hulp in van adviesbureau De Nieuwe Wind.

Uiteindelijk zijn de huurdersorganisatie en De Nieuwe Wind gezamenlijk tot een visie gekomen op het huurbeleid. In deze visie staat onder meer dat huren gelijk moeten worden getrokken met de streefhuur. Dit heeft als gevolg dat voor een aantal huishoudens de huurprijs daalt of gelijk blijft, maar óók dat voor enkele huishoudens de huurprijs stijgt. Deze aanpassing zorgt voor een betere doorstroming en minder scheefhuur.