U bent hier

Vergunninghouders

Het kabinet en de decentrale overheden hebben afspraken gemaakt om de huisvesting van vergunninghouders waar Nederland mee te maken heeft, samen op te lossen. Er moet worden gezorgd voor voldoende passende woningen, maar tegelijk is er zorg over de druk op de sociale huurwoningvoorraad.

Daarom wordt het werkdomein van woningcorporaties tijdelijk uitgebreid, waardoor zij ook activiteiten mogen uitvoeren in gebouwen die in het bezit zijn van anderen. Wel is hieraan een aantal voorwaarden gesteld: de gemeente moet aangeven dat behoefte is aan de activiteiten, het proces moet transparant verlopen en minimaal de helft van het gebouw moet worden bewoond door asielzoekers met een verblijfsvergunning: zogenaamde vergunninghouders.

Via deze link vindt u de afspraken tussen het Rijk en de decentrale overheden.

Diensten

Door middel van een beleidsregel is het tijdelijk mogelijk dat woningcorporaties diensten leveren aan bewoners van gebouwen die bestemd zijn voor vergunninghouders. Onder deze diensten vallen het bijhouden van de administratie, het schoonmaken van collectieve ruimten en huismeesterwerkzaamheden. De diensten mogen worden geleverd vanuit de DAEB-tak.

Verbouwen, verhuren en onderhouden

Gebouwen die door derde partijen beschikbaar zijn gesteld voor het huisvesten van vergunninghouders, mogen worden verhuurd en onderhouden door woningcorporaties. Ook mogen corporaties (beperkt) investeren in het gebouw om deze geschikt te maken voor bewoning.

Subsidieregeling

Gemeenten zijn wettelijk verplicht om vergunninghouders te huisvesten. Om ervoor te zorgen dat gemeenten tijdig aan hun taakstelling kunnen voldoen en om de sociale huursector zoveel mogelijk te ontzien, wordt een subsidie verstrekt aan verhuurders voor nieuwe woonvoorzieningen voor vergunninghouders.