Veelgestelde vragen - Waarderingsmodel

Wanneer moet een complex waarin meerdere eenheden (vb student of zorg) in één contract zijn verhuurd aan een derde partij worden gewaardeerd conform de uitgangspunten van BOG/MOG/ZOG?

Of een complex waarin meerdere eenheden in één contract zijn verhuurd aan een derde partij moet worden gewaardeerd als BOG/MOG/ZOG-complex is afhankelijk van de voorwaarden genoemd in het contract. Sluit het contract aan bij de contracten van de andere woningen in de studentenflat of zorgcomplex, dan kunnen de woningen als reguliere studenteneenheden danwel zorgeenheden worden gewaardeerd. Gedraagt het contract zich meer op basis van een BOG/MOG/ZOG-contract, omdat er afwijkende afspraken in de contracten zitten, dan dienen ze gewaardeerd te worden conform de uitgangspunten BOG/MOG/ZOG.