Veelgestelde vragen - Toewijzing

Wanneer huishoudens in aanmerking komen voor huurtoeslag hebben zij per definitie een inkomen dat ‘voldoet’ aan de 90%-regeling (staatssteunregeling) en is dus lager dan 35.739 euro (2016). Is het dan ook nog nodig om de inkomenstoets voor de 90%-regeling

Als bij de passendheidstoets is vastgesteld dat een huishouden qua inkomen voldoet aan de criteria om in aanmerking te komen voor huurtoeslag, is daarmee tevens aangetoond dat het huishoudinkomen ‘voldoet’ aan de staatssteunregeling (90%) i.c. lager is dan 35.739 euro (2016).