Veelgestelde vragen - Niet-daeb

Wat is het minimale Bruto Aanvangsrendement (BAR) voor nieuwe niet-DAEB-investeringen, en waarom is voor deze rendementsmaat gekozen?

Het Bruto Aanvangsrendement (BAR) geeft bij een voor verhuur bestemd nieuw gebouwd of aangekocht gebouw de verhouding weer tussen de huuropbrengst in de eerste twaalf maanden en de stichtingskosten. Bij een dergelijke investering in de niet-DAEB tak geldt op basis van  de Ministeriële Regeling (RTIV 2015), die tegelijk met de wet en het BTIV in werking is getreden op 1 juli 2015, een minimum-BAR van 5,5%. Hierbij is aangesloten bij wat in de vastgoedsector bij de nieuwbouw van huurwoningen in de afgelopen jaren gemiddeld ongeveer gebruikelijk was, omdat de rendementsnorm primair gericht is op het voorkomen van marktverstoring door prijsdumping en secundair op een redelijke risico-rendementsverhouding bij niet-DAEB investeringen ter bescherming van het maatschappelijk vermogen.