Veelgestelde vragen - Geschiktheids- en betrouwbaarheidstoets

Kunnen bewonersorganisaties advies uitbrengen aan de RvT bij (her)benoeming van de bestuurder?

(Her)benoeming van de bestuurder vindt plaats door de RvT. Daarbij kan de RvT de bewonersorganisaties om advies vragen over de benoeming van een bestuurder, maar een wettelijke verplichting daartoe is niet in de Woningwet opgenomen. Op grond van artikel 25 van de wet op het Overleg huurders verhuurder heeft een huurdersvertegenwoordiging wel een adviesrecht bij benoeming van een bestuurder.