Veelgestelde vragen - Gemeente

Hoe verhoudt een regionale woonvisie zich tot een lokale woonvisie en wie beslist daarover?

Regionale woonvisies komen tot stand door afstemming tussen gemeenten, al dan niet samen met provincies. In de Woningwet staan daarover geen nadere regels, maar het ligt in de rede dat lokale afspraken niet indruisen tegen de regionale afspraken en/of over zaken gaan, die niet op regionaal niveau afgestemd worden. 

Hoe gaat ‘matching’ precies werken?

In het BTIV is artikel 42 lid 2 en 3 van de Woningwet nog niet nader ingevuld.