Veelgestelde vragen - Financiering

Geldt er ook een ratingeis voor financiële instellingen als een woningcorporatie er uitsluitend leningen wil aantrekken?

In de wijziging (naar verwachting halverwege januari 2016) van de Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting zal de ratingeis voor financiële instellingen waar woningcorporaties uitsluitend leningen bij aantrekken en niet ook op andere wijze zaken mee doen, vervallen. Daarop vooruitlopend zullen de Autoriteit woningcorporaties en het WSW nu reeds leningen van financiers die niet voldoen aan de huidige ratingeis accepteren. Deze financiers moeten wel vallen binnen de categorieën van instellingen waar woningcorporaties financiële transacties mee mogen afsluiten. Dat zijn, naast overheden, banken of professionele beleggers die vallen onder de Wet op het financieel toezicht.