Diensten

Door middel van een beleidsregel is het tijdelijk mogelijk dat woningcorporaties diensten leveren aan bewoners van gebouwen die bestemd zijn voor vergunninghouders. Onder deze diensten vallen het bijhouden van de administratie, het schoonmaken van collectieve ruimten en huismeesterwerkzaamheden. De diensten mogen worden geleverd vanuit de DAEB-tak.

Als de corporatie diensten wil uitvoeren, moet zij toestemming vragen aan de Autoriteit woningcorporaties. 

Minimaal 50% vergunninghouders

De diensten moeten worden geleverd aan vergunninghouders. Indien een gemeente het in verband met integratie of spreiding noodzakelijk vindt, kunnen ook andere huishoudens uit de DAEB-doelgroep in het gebouw wonen. Bij aanvang is 50% van de woongelegenheden in het gebouw aan vergunninghouders verhuurd.

De gemeente geeft aan dat behoefte is aan de werkzaamheden

De woningcorporatie mag de diensten alleen leveren als dit volgens de gemeente nodig is om te kunnen voldoen aan de taakstelling. De gemeente coördineert de huisvesting van de vergunninghouders op basis van de gemeentelijke taakstelling. Deze heeft dan ook het best zicht op welke werkzaamheden nodig zijn. Als de corporatie toestemming vraagt aan de Autoriteit woningcorporaties, moet zij een verklaring van de gemeente meeleveren waarin staat dat de werkzaamheden nodig zijn met het oog op de taakstelling. 

Diensten vanuit de DAEB-tak, maximaal 5 jaar

De diensten ten behoeve van bewoners worden aangemerkt als DAEB-activiteit. Wel geldt dat de woningcorporatie de activiteit kostendekkend moet uitvoeren. 

Openbare publicatie

Om het leveren van de diensten aan vergunninghouders in gebouwen van derden zo transparant mogelijk te maken, moet er een openbare publicatie zijn. Hiermee kunnen marktpartijen zien in welke gebouwen diensten kunnen worden geleverd aan vergunninghouders. Omdat de vraag naar snelle huisvesting van vergunninghouders groot is, moeten ook marktpartijen de kans krijgen om hun diensten aan te bieden.