U bent hier

Praktijk

De herziene Woningwet heeft gevolgen voor gemeenten, woningcoöperaties, huurdersvertegenwoordigers, toezichthouders en investeerders. Op deze pagina komen al deze partijen aan het woord. Wat betekent de Woningwet2015 voor hun organisatie?

Regiobijeenkomst Woningwet op weg - Eindhoven

Woningwet en weerbarstige praktijk 

Op 30 september vond in Eindhoven de tweede regiobijeenkomst Woningwet op Weg plaats. In Eindhoven ging het gesprek onder meer over de relatie tussen de nieuwe Woningwet en de soms weerbarstige praktijk. Met als voorbeelden de huisvesting van statushouders, langer zelfstandig wonen en huurderparticipatie bij nieuwbouw.

Huurdersparticipatie: een mooie rol in een ingewikkeld spel

Het IJsseldelta Center in Zwolle, bij de thuisbasis van voetbalclub PEC Zwolle, was  17 september 2015 speelveld van discussie over een heel ander spel. Dagvoorzitter Anne-Jo Visser opende hier de eerste regiobijeenkomst Woningwet op Weg met de constatering: ‘Met de nieuwe Woningwet wordt een nieuw spel gespeeld. De regels zijn anders, en er komen nieuwe spelers het veld op.’
Maike Hetterscheid

‘Woningwet dient als vliegwiel om uitdagingen binnen Twente samen aan te pakken'

Samenwerken is een belangrijk thema binnen de nieuwe Woningwet. Gemeenten, woningcorporaties en huurdersorganisaties intensiveren hun samenwerking, en woningcorporaties in de regio zoeken daarvoor ook de samenwerking met elkaar op.

Anneke de Vries

Anneke de Vries (Huurdersvereniging Middelburg) over prestatieafspraken

Sinds eind juli is de Handreiking Prestatieafspraken online beschikbaar, een belangrijk handvat voor gemeenten, woningcorporaties en huurdersorganisaties voor het vormgeven van hun onderlinge samenwerking. In Middelburg werken de betrokken partijen al een aantal jaren volgens de maatstaven van de Handreiking. Anneke de Vries, beleidsmedewerker bij de Huurdersvereniging Middelburg (HVM): ‘Al sinds 2014 zijn wij partner van woningcorporatie Woongoed Middelburg en de gemeente. De werkwijze in de herziene Woningwet en bijbehorende Handreiking Prestatieafspraken is voor ons dus niet nieuw, maar biedt ons wel ruggensteun.’

Erik Wilders (directeur WSW)

‘Toezicht is niet altijd leuk, maar wel nuttig’

Het Waarborgfonds Sociale Woningbouw  (WSW) is blij dat er een nieuwe Woningwet is. Directeur Erik Wilders ziet kansen voor de toekomst. ‘De wet geeft een duidelijk kader waaraan corporaties zich moeten houden. Zodat iedereen weet op welk voetbalveld we spelen en je niet ineens erachter komt dat je buitenspel staat.’

'Geef deze nieuwe wet de tijd'

‘De afgelopen twee jaar is er veel overlegd en heel hard gewerkt. Ik denk dat er nu een goede wet ligt’, begint Marc Calon, voorzitter van Aedes, de vereniging van woningcorporaties. Aedes is als belangrijke stakeholder nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van de Woningwet 2015. Ruimte voor verbetering is er altijd, aldus Calon.

Schets huizen

De Woonindustrie in Nieuwegein is het decor van zo’n 40.000 vierkante meter aan meubels, tapijten en andere woonaccessoires. Ruim driehonderd bezoekers komen er op 17 juni bijeen voor de startbijeenkomst ‘Woningwet op Weg’, bedoeld voor informatie én inspiratie over de nieuwe Woningwet die per 1 juli 2015 van kracht is. Huurdersverenigingen, gemeenten, corporaties en marktpartijen konden zich er oriënteren op de gevolgen van de herziene wet. ‘Samenwerking’ blijkt een kernbegrip. 

Ronald Paping

'Meer rechten, meer werk'

‘Een uitdaging’ noemt Ronald Paping de gevolgen van de herziene Woningwet voor de Woonbond en voor huurdersorganisaties. Paping is directeur van de Nederlandse Woonbond, de  koepelorganisatie van huurdersorganisaties en daarmee vertegenwoordiger van alle huurders in Nederland. Met de herziene Woningwet krijgen huurdersorganisaties veel meer invloed op de besluitvorming. Ook de rol van de Woonbond verandert. 

Het sloopnieuwbouwproject FagelCats van woningcorporatie Ymere staat in een typisch Amsterdamse wijk. De naam van het innovatieve project is veelzeggend: het beslaat panden aan de Fagelstraat en Jacob Catskade. FagelCats biedt een levensloopbestendige plek aan ouderen uit de buurt, met elf sociale huurwoningen, elf vrije sectorwoningen en vier groepswoonruimtes. Karin Laglas, voorzitter van de directieraad van Ymere,  vertelt over FagelCats en de gevolgen van de nieuwe Woningwet voor projecten als deze. 

Paulus Jansen

Een oplopend tekort van 1.600 tot 4.000 sociale huurwoningen, gebrek aan doorstroom en stijgende huurprijzen: de Utrechtse woningmarkt is behoorlijk overspannen. Paulus Jansen, wethouder Wonen, Ruimtelijke Ordening en Vastgoed, heeft dan ook een allesbehalve gemakkelijke portefeuille. Hoewel de nieuwe Woningwet wel degelijk voor verbeteringen zorgt, brengt ze voor de Utrechtse situatie ook uitdagingen met zich mee. Wat vindt Jansen van de herziene Woningwet?

Pagina's