U bent hier

Praktijk

De herziene Woningwet heeft gevolgen voor gemeenten, woningcoöperaties, huurdersvertegenwoordigers, toezichthouders en investeerders. Op deze pagina komen al deze partijen aan het woord. Wat betekent de Woningwet2015 voor hun organisatie?

Roel van Gurp

Eind juni stuurde minister Blok een brief aan de Tweede Kamer, waarin hij vier prioriteiten in de volkshuisvesting benoemde voor de komende vier jaar. Woningcorporatie Casade uit Waalwijk is een van de corporaties die met deze thema’s aan de slag moet gaan.

Bert Keijts

Meer inspraak voor huurders is een van de kernwaarden van de nieuwe Woningwet. Portaal, een van de grotere corporaties van Nederland, kan zich daar goed in vinden, maar heeft in twee regio’s waar zij actief is op dit moment geen officiële huurdersbelangenorganisatie. Directeur Bert Keijts geeft aan hoe Portaal hiermee omgaat.

Jan van Tent Beking

De vereniging Bewonersraad Parteon (kortweg BWR), gevestigd te Zaanstad, houdt eind dit jaar een publiekscampagne om meer huurders van Parteon te interesseren voor een bestuursfunctie. De vereniging maakt een hervormingsslag door, waardoor de Algemene ledenvergadering direct nieuwe bestuursleden benoemt. ‘Zo willen we het voor meer huurders mogelijk maken direct invloed te hebben op de prestatieafspraken die we samen met de gemeenten en corporaties in de Zaanstreek maken.’ Een gesprek hierover met oud-bestuursleden Jan van Tent Beking en Ria Bruggeman en adviseur Ron Kiburg. 

Regiobijeenkomsten Woningwet2015 in Dordrecht

Woensdag 28 oktober 2015 was de 4e en laatste regiobijeenkomst, dit keer in Dordrecht. In bijgaande video vindt u een aantal reacties op de gehouden bijeenkomsten en de rol van de huurders in het licht van de Woningwet2015.

 

Huis project Kloosterburen

Marktpartijen nemen al op verschillende manieren initiatief op de sociale woningmarkt en realiseren projecten. De motivatie van de initiatiefnemers is interessant. Waarom zijn zij de innovatieve projectontwikkelaar die een Bijlmerflat redden van de sloop? En waarom zien lokale ondernemers brood in het opknappen van een oude melkfabriek en het realiseren van woningen daarin voor ouderen met een krappe beurs? In verschillende video’s vindt u het antwoord.

Gevel De Eendracht

Marktpartijen nemen al op verschillende manieren initiatief op de sociale woningmarkt en realiseren projecten. De motivatie van de initiatiefnemers is interessant. Waarom zijn zij de innovatieve projectontwikkelaar die een Bijlmerflat redden van de sloop? En waarom zien lokale ondernemers brood in het opknappen van een oude melkfabriek en het realiseren van woningen daarin voor ouderen met een krappe beurs? In verschillende video’s vindt u het antwoord.

Marnix Norder en Frans Stienen

De veranderingen in de zorgwetgeving van 1 januari 2015 hebben verstrekkende gevolgen voor zorgaanbieders, maar ook voor gemeenten en woningcorporaties. Marnix Norder (voorzitter Aanjaagteam Langer Zelfstandig Wonen) en Frans Stienen (wethouder Stedelijke Ontwikkeling en Volkshuisvesting, gemeente Helmond) spraken over die gevolgen tijdens de Regiobijeenkomst Woningwet op Weg in Eindhoven.

Regiobijeenkomst Haarlem

Inspiratie opdoen en kennis delen bij regiosessie Haarlem

De Philharmonie in Haarlem was woensdag 14 oktober het decor van de derde regiobijeenkomst over de nieuwe Woningwet. Tijdens deze bijeenkomst konden bezoekers vragen stellen, kennis delen, workshops volgen en bijgepraat worden door experts. Wie kwamen er zoal naar deze sessie en wat hoopten ze op te steken?

Gerlof Born

'We moeten tot een goed onderbouwd voorstel komen voor de regio-indeling in Fryslân'

De komst van de nieuwe Woningwet betekent een actievere rol voor gemeenten. Een belangrijk onderdeel van de wet is de indeling van Nederland in regionale woningmarkten. Gerlof Born, beleidsmedewerker van de gemeente De Fryske Marren, legt uit hoe dit in de provincie Fryslân wordt aangepakt.

Kluswoningen Bijlmerflat Amsterdam

Marktpartijen nemen al op verschillende manieren initiatief op de sociale woningmarkt en realiseren projecten. De motivatie van de initiatiefnemers is interessant. Waarom zijn zij de innovatieve projectontwikkelaar die een Bijlmerflat redden van de sloop? En waarom zien lokale ondernemers brood in het opknappen van een oude melkfabriek en het realiseren van woningen daarin voor ouderen met een krappe beurs? In verschillende video’s vindt u het antwoord.

Pagina's