U bent hier

Praktijk

De herziene Woningwet heeft gevolgen voor gemeenten, woningcoöperaties, huurdersvertegenwoordigers, toezichthouders en investeerders. Op deze pagina komen al deze partijen aan het woord. Wat betekent de Woningwet2015 voor hun organisatie?

Aline Zwierstra (bestuurder Wonen Breburg), Dirk-Jan Knol (wethouder gemeente Bodegraven-Reeuwijk) en Laurette Vermeulen (beleidsmedewerker huurdersorganisatie Vestia)

De Woningwet is jarig. Tijd voor een feestje of een kritische nabeschouwing? De wet die 1 juli 2015 van kracht werd, versterkt onder meer de rol van gemeente en huurders ten opzichte van de corporatie. Hoe werkt dat in de praktijk? Komen partijen er samen uit? En waar zit voor huurders nog een uitdaging? Aline Zwierstra (bestuurder Wonen Breburg), Dirk-Jan Knol (wethouder gemeente Bodegraven-Reeuwijk) en Laurette Vermeulen (beleidsmedewerker huurdersorganisatie Vestia) vertellen over hun ervaringen.

Laurette Vermeulen

‘Professionaliseren is een behoorlijke klus en vergt tijd. Om invloed op het beleid te kunnen uitoefenen, moet je als huurdersorganisatie bovendien heel veel kunnen en tegelijkertijd je beperkingen kennen. Een goede werksfeer hebben en houden is belangrijk, maar je moet niet overdrijven. Je kunt wel gelijkwaardig zijn voor de wet, maar je hoeft niet aardig voor elkaar te zijn.’ 

Wethouder Dirk-Jan Knol

‘Goed dat de nieuwe wet er is en de positie van de huurdersverenigingen is versterkt en wettelijk is verankerd. Ik ben ook blij dat de corporaties terug moeten naar de kerntaken en dat de splitsing tussen daeb en niet-daeb goed is vastgelegd. De woningwet staat wat mij betreft nog te los van andere maatschappelijke ontwikkelingen en gaat specifiek over huurwoningen. Ook onderwerpen als duurzaamheid en statushouders moeten een plaats in de woningwet krijgen.’

Aline Zwierstra (bestuurder Wonen Breburg), Dirk-Jan Knol (wethouder gemeente Bodegraven-Reeuwijk) en Laurette Vermeulen (beleidsmedewerker huurdersorganisatie Vestia)

Voor WonenBreburg is het maken van prestatieafspraken met gemeente en huurdersorganisatie al 20 jaar praktijk. ‘Voor ons is er dus niet zo veel veranderd’, vertelt bestuurder Aline Zwierstra. ‘Maar de woningwet heeft er wel voor gezorgd dat nu overal in het land huurders serieus aan tafel kunnen zitten om met het beleid mee te praten. Een goede zaak.’

Ronald Schneider

Rotterdam heeft een nieuwe woonvisie: koers naar 2030, agenda tot 2020. ‘Voor die lange termijn hebben we gekozen omdat je een stad niet van vandaag op morgen verandert’, geeft wethouder Ronald Schneider aan. ‘Ik wilde een beeld schetsen van de stad die we kunnen zijn, juist verder kijken dan de vraagstukken in het hier en nu.’

Peter Havermans

Vroeger ging hij met zijn gereedschapskistje langs bewoners om wat technische zaken te regelen. Sinds een jaar of vijf is huismeester Peter Havermans van woningcorporatie AlleeWonen uit Breda vooral bezig om bewoners aan te spreken en mensen te activeren. Als huismeester is hij dan ook de ogen en oren in de wijk en heeft hij een belangrijke taak in het signaleren van problemen. In een video-interview vertelt hij meer over zijn werk.

Sybilla Dekker

Vanaf 1 april is de adviescommissie gestart die minister Blok adviseert over geschillen rondom prestatieafspraken. Gemeenten, woningcorporaties en huurdersorganisaties die een geschil hebben kunnen dit voorleggen aan de minister. De adviescommissie staat onder leiding van onafhankelijk voorzitter Sybilla Dekker. 

Marien de Lange

De nieuwe Woningwet beperkt corporaties in hun vrijheid bij investeringen in maatschappelijk vastgoed. Binnen de kaders van de wet is er echter wel ruimte voor investeringen in klein maatschappelijk vastgoed. Veel corporaties hebben al dergelijke projecten lopen. De Vernieuwde Stad en Platform 31 selecteerden de beste praktijkvoorbeelden en bundelden deze in het rapport ‘Vastgoed voor de buurt’. 

Erik Jan van Kempen

Vorig jaar is de Woningwet2015 in werking getreden. Hoe kijkt directeur Woningmarkt Erik Jan van Kempen terug op het afgelopen jaar? Wat zijn de belangrijkste uitdagingen in 2016 en blijft BZK vinger aan de pols houden?

Albert Kerssies

De nieuwe Woningwet heeft de rollen en verantwoordelijkheden van interne toezichthouders en bestuurders op een aantal punten scherper gesteld. Een goede ontwikkeling, vindt Albert Kerssies, directeur van de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW). Toch ziet hij ook nog verbeterpunten.

Pagina's