U bent hier

Praktijk

De herziene Woningwet heeft gevolgen voor gemeenten, woningcoöperaties, huurdersvertegenwoordigers, toezichthouders en investeerders. Op deze pagina komen al deze partijen aan het woord. Wat betekent de Woningwet2015 voor hun organisatie?

September 1944 uit Heerlen sleepte onlangs de prijs voor de beste bewonerscommissie in de wacht. De jury vond onder meer dat de bewonerscommissie er goed in is geslaagd verbindingen te leggen tussen bewoners, huurdersorganisatie corporatie. Hoe doen ze dat?

September 1944 - genoemd naar de gelijknamige straat - vertegenwoordigt de belangen van bewoners in een complex met 33 sociale woningen in Heerlen.

John Voorhorst behoort tot de bewoners van het eerste uur in het dorp Schalkhaar, dat tegenwoordig onderdeel is van de gemeente Deventer. Samen met zijn vrouw Henriette woont hij alweer 45 jaar in zijn jaren zestigwoning. Sanering en verduurzaming werden gaandeweg de jaren hard nodig. De eternit-platen aan de voorkant en achterkant van het huis moesten in het kader van de asbestsaneringswet sowieso worden verwijderd. Op de niet geïsoleerde zolder was het zomers zo warm dat de daar opgeslagen kerstkaarsen kromtrokken. In de winter vroor het er. ‘Je moest echt een dringende reden hebben om die zolder op te gaan.’ De tocht bij de ramen en de vloer deed ernstig afbreuk aan het wooncomfort.

Stefan Wagenaar

Eind 2016 vond een evaluatie plaats van de Indicatieve Bestedingsruimte Woningcorporaties (IBW). De redactie vroeg een aantal deelnemers wat zij van de IBW vindt en de toelichting daarop. Maar ook of ze nog tips hebben hoe het beter kan. In deze tweede aflevering de reactie van financieel beleidsadviseur Stefan Wagenaar van de gemeente Rotterdam.

Francois Claessens

Ze was in 2015 een van de eerste corporaties die een pilot draaide met de transparantietool. Een succes, blikt directeur-bestuurder François Claessens van Woningbouwvereniging Hoek van Holland terug. ‘We hadden hierdoor een veel zakelijker gesprek met onze huurdersorganisatie, omdat zij in één keer inzicht kreeg in de financiële effecten van het maken van een bepaalde keuze. En dus ook ontdekte dat er een limiet is aan wat je van een corporatie kunt vragen en wat wij als corporatie kunnen doen. Dat was wel een eyeopener hebben we in gesprek met elkaar geconstateerd.’

Martin Klooster

Eind 2016 vond een evaluatie plaats van de Indicatieve Bestedingsruimte Woningcorporaties (IBW). De redactie vroeg een aantal deelnemers wat zij van de IBW vindt en de toelichting daarop. Maar ook of ze nog tips hebben hoe het beter kan. In dit eerste deel de reactie van Martin van ’t Klooster, secretaris van STOK (Stedelijk Overleg Kommissies Bo-Ex) in Utrecht.

Woonappartementen

Gemeenten, woningcorporaties en huurdersorganisaties werken binnen de nieuwe Woningwet nauwer samen. Huurdersorganisaties krijgen hierbij meer inspraak en verantwoordelijkheden dan voorheen. Een mooie ontwikkeling, maar het legt wel druk op deze organisaties. Ook in Woudenberg. De Huurders Belangen Vereniging Woudenberg werd door woningcorporatie Vallei Wonen gevraagd een visie op te stellen op het nieuwe huurbeleid. Zij riepen hiervoor de hulp in van adviesbureau De Nieuwe Wind.

Arjan Schakenbos

‘Het gaat ieder jaar een beetje beter met Vestia. We hebben in 2012 natuurlijk het debacle gehad en inmiddels zijn we al weer vijf jaar verder. Als corporatie hebben we ons de afgelopen vijf jaar vooral beziggehouden met financieel herstel. Daarvan zien we nu de resultaten.’ Aan het woord is voorzitter Arjan Schakenbos van de Raad van Bestuur van Vestia. Een grootstedelijke corporatie die vooral in de regio’s Rijnmond en Haaglanden woningen verhuurt, verkoopt en beheert.

Peter Helfrich

Sinds 2014 is investment manager Patrizia actief op de Nederlandse woningmarkt. De van oorsprong Duitse investeerder nam de portefeuille van woningcorporatie Vestia over. Peter Helfrich, Managing Director van de Nederlandse tak van Patrizia, gaat in op de keuze voor de Nederlandse woningmarkt.

Jos Koffijberg

Een visitatie geeft een professioneel en onafhankelijk oordeel over de prestaties van een corporatie. ‘Visitatie is er vooral voor de corporatie: om zich maatschappelijk te verantwoorden én om ervan te leren. Gemeenten kunnen een visitatie gebruiken bij hun lokale afspraken, huurders om hun corporatie scherp te houden.’ Dat zegt Jos Koffijberg, sinds januari 2015 directeur-bestuurder van de Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland (SVWN). Visitaties bestaan al lang, maar door de herziene Woningwet zijn corporaties nu verplicht zich iedere vier jaar te laten ‘visiteren’. Koffijberg vertelt meer over het belang daarvan.

De Woningwet bestaat 1 jaar. In onderstaande video een compilatie van de belangrijkste bijeenkomsten in het afgelopen jaar en interviews met onder meer minister Blok.

Pagina's