U bent hier

Oppervlaktebepaling voor de marktwaardering: samenwerking met gemeenten

Gemeenten zijn net als corporaties bezig grootschalig de gebruiksoppervlakten van woningen te meten, te controleren of daarvoor plannen op te stellen. Wanneer gemeenten en corporaties hierbij samenwerking zoeken, kan dat voor beide partijen flink voordeel opleveren. BZK heeft daarom het besluit genomen ook te kiezen voor een groeipad dat zich richt op 2021. Dit groeipad zal worden opgenomen in het Handboek marktwaardering 2018. Lees verder