U bent hier

Kabinet investeert in aardgasvrije woonwijken

Het kabinet investeert dit jaar 300 miljoen euro in een reeks maatregelen die de CO2-uitstoot in Nederland terugdringen. Het gaat om projecten om bestaande woonwijken aardgasvrij te maken, geothermie en minder CO2 in de landbouw en industrie. Hiermee maakt het kabinet, vooruitlopend op het Klimaatakkoord, werk van CO2-reductie. 

Het kabinet stelt tot en met 2030 jaarlijks 300 miljoen euro beschikbaar voor maatregelen die bijdragen aan de ambitie om de CO2-uitstoot in Nederland met 49% te verminderen in 2030. De ministerraad heeft nu de investeringen voor 2018 vastgesteld. Vanaf volgend jaar zal het investeringsbudget worden gebruikt voor maatregelen uit het Klimaatakkoord. 

Dit jaar investeert het kabinet 90 miljoen euro in een programma om bestaande woonwijken aardgasvrij te maken. In 2018 gaat het onder meer om een aantal wijken in Groningen. De ervaringen met de eerste woonwijken zullen worden meegenomen, zodat in 2021 jaarlijks 30.000 tot 50.000 bestaande woningen in Nederland van het aardgas kunnen worden afgesloten. 

Het kabinet maakt ook ruim 30 miljoen euro vrij voor innovaties die bijdragen aan CO2-reductie in de glastuinbouw en het terugdringen van uitstoot in de veehouderij. In de industrie komt budget beschikbaar om plannen voor verminderingen van CO2-uitstoot te versnellen. 

In de transportsector wordt 15 miljoen euro geïnvesteerd in de introductie van bussen, trucks en bedrijfswagens die op waterstof rijden. Ook worden er in 2018 zeven waterstof-tankstations gebouwd. Verder komt er geld beschikbaar voor proeven met klimaatneutraal, circulair inkopen door de overheid. In totaal gaat 12 miljoen euro naar de circulaire economie.