U bent hier

Handreiking Prestatieafspraken

De Handreiking Prestatieafspraken: Samenwerken volgens de Woningwet2015 is online beschikbaar. Deze Handreiking is een samenwerking tussen het ministerie van BZK, Aedes, VNG en Woonbond en is opgesteld door Companen. 

Op 1 juli 2015 is de nieuwe Woningwet ingegaan. In de Woningwet 2015 is het stelsel ingrijpend hervormd. Dat stelsel krijgt onder meer een veel sterkere lokale verankering. Gemeenten, woningcorporaties en huurdersorganisaties gaan op een andere manier samenwerken. Samen maken zij prestatieafafspraken waarin de volkshuisvestelijke ambities tot uiting komen. De Handreiking Prestatieafspraken beschrijft het proces rond het maken van die prestatieafspraken; van het opstellen van de gemeentelijke woonvisie tot de verantwoording. Ook vindt u in de Handreiking een aantal praktijkvoorbeelden.

De Handreiking Prestatieafspraken