U bent hier

Handboek marktwaardering gewijzigd voor corporaties in krimpgebieden

Het handboek marktwaardering wordt per medio maart gewijzigd. De wijziging van het handboek ziet uitsluitend toe op reguliere woningen in krimpgebieden. Deze wijziging leidt ertoe dat voor deze woningen in de basisversie de hoogste van het uitpondscenario en het doorexploiteerscenario moet worden toegepast.

Bij de controle van de jaarrekeningen van corporaties in krimpgebieden hebben accountants verschillen geconstateerd tussen de jaarrekeningen 2016 en 2017 bij corporaties die zijn overgestapt van de full-versie 2016 naar de basisversie 2017. De oorzaak hiervan bleek te liggen in de voorgeschreven toepassing van het doorexploiteerscenario voor krimpgebieden in de basisversie. Bij toepassing van de full-versie is voor de jaarrekening 2016 in de meeste taxaties de hoogste van het uitpondscenario en het doorexploiteerscenario aangehouden voor het bepalen van de marktwaarde. Hierdoor leidde in de meeste gevallen het uitpondscenario tot de marktwaarde. Taxateurs geven daarbij aan, gezien de markttransacties, een uitpondscenario voor deze gebieden ook realistisch te vinden. 

De voorgeschreven toepassing van het doorexploiteerscenario kon daarmee leiden tot een onjuiste waardering, waarop accountants geen goedkeurende verklaring kunnen geven. Naar aanleiding van deze constatering wordt het handboek marktwaardering (bijlage 2 van de Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015) aangepast. Deze aanpassing is afgestemd met Aedes, taxateurs en accountants. Beoogd is dat de accountantscontrole voor corporaties in krimpgebieden hiermee vooruit is geholpen.

Downloads