U bent hier

Graag uw reactie op de enquête ervaringen herziene Woningwet

Alle corporaties, huurdersorganisaties, gemeenten en Raden van Commissarissen hebben van Companen in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een vragenlijst ontvangen in het kader van de evaluatie van de herziene Woningwet. In de enquête wordt gevraagd naar de ervaringen met verschillende wettelijke maatregelen. Tot op heden blijft het aantal reacties op deze vragenlijst achter bij de verwachtingen.

We realiseren ons dat de vragenlijst uitgebreid is en het tijd vraagt deze in te vullen. Dit detailniveau is gekozen om uw input ook echt te kunnen vertalen naar de betreffende wettelijke maatregelen, zodat helder is wat werkt en wat niet. Uw reactie is van belang om vast te stellen of de wet werkt zoals deze beoogd is en zal worden gebruikt om te bepalen op welke punten de Woningwet aanpassing behoeft. Dit is de kans om uw mening hierover te geven. 
 
Om voldoende reacties te kunnen krijgen, geven we u graag een week extra om de vragenlijst in te vullen. U kunt de vragenlijst tot en met 2 mei invullen.
 
Mocht u nog geen vragenlijst hebben ontvangen, neem dan contact op met projecten@companen.nl.