U bent hier

Factsheet markttoets

Er is een factsheet verschenen die gemeenten kan helpen bij het doorlopen van de zogenoemde markttoets. Deze markttoets is er voor woningcorporaties die hun daeb- en niet-daebactiviteiten administratief hebben gescheiden.

Sinds 1 juli 2015 is de Woningwet 2015 van kracht. Deze wet is erop gericht dat woningcorporaties zich op hun kerntaak concentreren: een kwalitatief en betaalbaar aanbod van sociale huurwoningen voor mensen met een kleine portemonnee. Maar er kunnen zich situaties voordoen waarbij het wenselijk is dat woningcorporaties andere activiteiten blijven ontplooien. Bijvoorbeeld als in een herstructureringswijk de bouw van duurdere huurwoningen gewenst is om zo een qua inkomenssamenstelling meer gemengde bevolking te krijgen. Voorwaarde is dat er geen andere partijen zijn die dat willen doen.

De markttoets gaat over woningcorporaties die hun daeb- en niet-daebactiviteiten administratief hebben gescheiden en niet over woningcorporaties die hebben gekozen voor een juridische splitsing. Bijgaand document helpt gemeenten bij het doorlopen van deze markttoets.

Factsheet markttoets