U bent hier

Lokale driehoek

Woningcorporaties dragen bij aan het gemeentelijke volkshuisvestingsbeleid. De bijdrage van de woningcorporatie wordt vastgelegd in prestatieafspraken tussen gemeente, bewonersorganisatie en de woningcorporatie. De drie betrokken partijen kunnen elkaar aan de prestatieafspraken houden. Geschillen die het maken van prestatieafspraken in de weg staan kunnen zij voorleggen aan een adviescommissie waarin zij alle drie zijn vertegenwoordigd.

Gemeenten

De gemeente kan in haar woonvisie of volkshuisvestingsbeleid thema's benoemen waarop de woningcorporatie volgens haar dient te presteren.

Huurders

Huurders zijn een belangrijk onderdeel van de lokale driehoek en hebben een belangrijke stem in het volkshuisvestingsbeleid.

Corporaties

De woningcorporatie verstrekt jaarlijks voor 1 juli een overzicht van voorgenomen werkzaamheden, waaruit de betreffende gemeenten (en huurdersorganisaties) kunnen opmaken welke werkzaamheden op hun grondgebied zijn voorzien en welke bijdrage deze leveren aan de uitvoering van het volkshuisvestingsbeleid.

Monitoring

De minister zendt jaarlijks een monitor – een Staat van de volkshuisvesting – naar de Tweede Kamer. Deze monitor besteedt onder andere aandacht aan de prioriteiten die het Rijk heeft gesteld.

Geschillen

In de Woningwet 2015 is geregeld dat een geschil dat het maken van prestatieafspraken in de weg staat, kan worden voorgelegd aan de minister. Een onafhankelijke commissie onder leiding van Sybilla Dekker adviseert de minister. 

Woningmarktregio's

Gemeenten hebben voor 1 juli 2016 bij de minister een voorstel gedaan voor het regionale werkgebied van woningcorporaties. De achterliggende gedachte is dat de schaal van een woningcorporatie in overeenstemming moet zijn met de schaal van de regionale woningmarkt.