Toezicht op dochtermaatschappijen

Dochtermaatschappijen van woningcorporaties vallen onder het directe toezicht van de Autoriteit Woningcorporaties, wanneer een woningcorporatie ten minste de helft van de aandelen van een dochtermaatschappij bezit. Op deze ondernemingen kunnen dezelfde sancties van toepassing zijn als op de woningcorporatie. 
De toezichthouder staat niet toe dat een corporatie een meerderheidsaandeel opgeeft, zolang het in de dochter aanwezige maatschappelijk bestemde vermogen bepaalde drempels overschrijdt.