U bent hier

Daeb

Woningcorporaties verlenen zogeheten diensten van algemeen economisch belang (daeb). Hun kerntaak is het bouwen, verhuren en beheren van sociale huurwoningen aan mensen met een laag inkomen. In het verlengde hiervan zijn enkele andere diensten aangemerkt als 'diensten van algemeen economisch belang' (daeb). Daarnaast mogen corporaties nog een aantal andere taken uitvoeren. Bij elkaar vormen deze (kern)taken het afgebakende gebied van de volkshuisvesting. 

Wonen

De Woningwet 2015 bepaalt dat huishoudens met een inkomen tot aan € 35.739 in aanmerking komen voor een sociale huurwoning. Op deze regel bestaan uitzonderingen. Woningcorporaties moeten zorgen voor passende toewijzing.  

Diensten en duurzaamheid

Diensten die primair de taak zijn van andere (maatschappelijke) organisaties, mogen niet door woningcorporaties worden aangeboden. Dat geldt ook voor diensten die marktpartijen aanbieden.

Overig daebvastgoed

Naast sociale huurwoningen kunnen ook bedrijfsmatig en maatschappelijk vastgoed tot de daebtak behoren. 

Leefbaarheid

Op grond van de prestatieafspraken met gemeenten en bewonersorganisaties mogen woningcorporaties onder voorwaarden bijdragen aan de leefbaarheid.