Geliberaliseerde of te liberaliseren woningen

Wanneer een woningcorporatie te liberaliseren of geliberaliseerde woningen wil verkopen aan derden, doet ze dat bij openbare aanbieding. Vervolgens volgt een integriteitsbeoordeling van de koper door de Autoriteit Woningcorporaties (deze is hetzelfde als bij verkoop gereguleerde woningen aan derden). Ook een zienswijze van de gemeente op de voorgenomen verkoop is noodzakelijk.

De verkoopprijs van geliberaliseerde of te liberaliseren huurwoningen wordt alleen goedgekeurd wanneer de verkoopprijs ten minste gelijk is aan de marktwaarde of de WOZ-waarde. Hierbij gelden geen aanvullende voorwaarden indien de marktwaarde in verhuurde staat lager is dan 75% van de onderhandse verkoopwaarde vrij van huur en gebruik of de WOZ-waarde.

Wanneer een woningcorporatie meer dan 10% van haar totaal te liberaliseren bezit wil verkopen aan een dochteronderneming, moet de woningcorporatie aantonen dat er voldoende woningen in de daebtak overblijven voor uitvoering van haar daebtaken. De gemeente kan deze motivering betrekken bij haar zienswijze.