U bent hier

Bedrijfsvoering

De Woningwet 2015 heeft consequenties voor de bedrijfsvoering van woningcorporaties. Er zijn regels voor het verkopen van vastgoed en voor het beleggingsbeleid, evenals voor manier waarop de woningcorporatie het huishoudinkomen vaststelt en voor de beoogde aanvang van werkzaamheden door de woningcorporatie.

Vastgoed verkopen

Woningcorporaties mogen vastgoed verkopen, maar zijn bij verkopen van woningen en maatschappelijk vastgoed aan regels gebonden. Bij verkoop van woningen is hierbij een tweedeling aan te brengen tussen regels rondom verkoop aan individuele particulieren voor eigen bewoning en regels voor verkoop aan derden (zoals beleggers).

Beleidsregels verantwoord beleggen

Een Woningcorporatie heeft een sociale taak en moet haar maatschappelijke kapitaal daarom op een verantwoorde wijze beheren. Ze mag geen onverantwoorde risico's nemen met haar beleggingen. 

Vaststellen huishoudinkomen

Voordat een woningcorporatie een sociale huurwoning mag verhuren, moet de woningzoekende eerst gegevens verstrekken over de samenstelling van zijn huishouden en zijn inkomen.

Beoogde aanvang van werkzaamheden

Voor werkzaamheden waarmee de woningcorporatie al voor invoering van de Woningwet 2015 was begonnen – of die werkzaamheden al beoogde – geldt dat 'oude' rechten blijven gelden.