U bent hier

Kennisbank

Daeb

Woningcorporaties verlenen zogeheten diensten van algemeen economisch belang (daeb). Hun kerntaak is het bouwen, verhuren en beheren van sociale huurwoningen. Samen met een aantal andere taken vormen deze diensten het afgebakende gebied van de volkshuisvesting. 

Niet-daeb

Er kunnen zich situaties voordoen waarbij woningcorporaties niet-daebactiviteiten blijven ontplooien. Dergelijke activiteiten zijn aan voorwaarden gebonden.

De Woningwet 2015 heeft consequenties voor de bedrijfsvoering van woningcorporaties. Er zijn regels voor het verkopen van vastgoed en voor het beleggingsbeleid, evenals voor manier waarop de woningcorporatie het huishoudinkomen vaststelt en voor de beoogde aanvang van werkzaamheden door de woningcorporatie.

Scheiden of splitsen

Woningcorporaties zijn wettelijk verplicht hun diensten van algemeen economisch belang (daeb) administratief te scheiden of juridisch te splitsen van hun niet-daebactiviteiten.

Governance

De Woningwet 2015 stelt regels aan de governance en het interne toezicht van woningcorporaties. Er komen nieuwe regels voor de financiële verantwoording.

Extern toezicht

Uitgangspunt bij toezicht op woningcorporaties is dat de minister altijd aan de Tweede Kamer verantwoording kan afleggen over de uitvoering van publieke taken en de besteding van publieke middelen. Dus ook over taken en middelen in relatie tot de volkshuisvesting.

Lokale driehoek

In de lokale driehoek (gemeente, bewonersorganisatie en de woningcorporatie) worden prestatieafspraken gemaakt over de bijdrage van de woningcorporatie aan het gemeentelijke volkshuisvestingsbeleid.   

Het kabinet en de decentrale overheden hebben afspraken gemaakt om de huisvesting van vergunninghouders waar Nederland mee te maken heeft, samen op te lossen. Er moet worden gezorgd voor voldoende passende woningen, maar tegelijk is er zorg over de druk op de sociale huurwoningvoorraad.

wooncorporatie

Bewoners die hun huurwoningen willen kopen van een woningcorporatie en die samen willen beheren, kunnen een wooncoöperatie oprichten. De wooncoöperatie is een nieuwe vorm in de volkshuisvesting.