U bent hier

Hulpmiddelen

Op deze pagina staan instrumenten, bronnen en informatie die van belang zijn voor corporaties, huurders en gemeenten bij het maken van een woonvisie en prestatieafspraken.  

De indicatieve bestedingsruimte woningcorporaties, de IBW, geeft inzicht  in de financiële armslag van corporaties op lokaal niveau. Aan de hand van de IBW kunnen gemeenten en huurders beter inzicht krijgen in de financiële mogelijkheden van corporaties. De IBW zal jaarlijks in juni bekend worden gemaakt. In de tekst bij de IBW staan ook links naar de transparantietool van Aedes en de rekentool van het WSW. In combinatie met dit soort instrumenten kan de IBW laten zien welke mogelijkheden de corporatie heeft binnen de financiële kaders om te investeren of huurmatiging door te voeren. Onder de links staan

Onder links staan verwijzingen naar nuttige informatie bronnen, waaronder ook een database die via een handige kaart toegang biedt tot alle bekende prestatieafspraken. Verder staan hier de links naar informatiebronnen op individueel corporatieniveau en een aantal handige databestanden en informatiebronnen die de lokale situatie in kaart brengen.

De RegioTool maakt verhuisbewegingen tussen gemeenten en het huidige werkgebied van corporaties inzichtelijk.