U bent hier

‘Een lokaal platform is onmisbaar bij buitenlandse investeringen’

Peter Helfrich

Sinds 2014 is investment manager Patrizia actief op de Nederlandse woningmarkt. De van oorsprong Duitse investeerder nam de portefeuille van woningcorporatie Vestia over. Peter Helfrich, Managing Director van de Nederlandse tak van Patrizia, gaat in op de keuze voor de Nederlandse woningmarkt.

Patrizia is beursgenoteerd in Duitsland en investeert sinds 2011 ook in andere Europese markten. ‘We zijn begonnen met investeren in onder meer Frankrijk en Engeland. In 2014 kwam daar Nederland bij’, vertelt Helfrich. De keuze voor de Nederlandse markt was een logische stap voor Patrizia. ‘De Nederlandse markt is voor ons in veel opzichten interessant. Bovenal is het een volwassen vastgoedmarkt. Daarnaast ligt het vlakbij Duitsland en zijn er veel raakvlakken tussen de landen. Met het overnemen van de portefeuille van Vestia konden we bovendien direct flinke stappen zetten.’

Lokaal platform

Een lokaal platform bij buitenlandse investeringen is voor Patrizia onmisbaar, geeft Helfrich aan. ‘Onze stelregel is dat je alleen goed kunt investeren in de buitenlandse vastgoedmarkt als je een lokaal platform hebt. Dat houdt dus in dat je lokale mensen in dienst hebt die de markt kennen en weten hoe de netwerken in elkaar steken. Voordat Patrizia de eerste aankopen deed, diende er daarom eerst een lokale organisatie opgezet te worden. Zo zijn wij medio 2014 begonnen. Inmiddels zijn we met twintig medewerkers.’

Brede woningfocus

De Duitse investment manager zoekt vooral rendement op de langere termijn en richt zich wat de woningmarkt betreft vooral op het middeldure huursegment. Tevens bestaat de portefeuille voor een groot deel uit sociale huurwoningen. Maar niet alleen de woningmarkt in Nederland is interessant. ‘De woningmarkt blijft voor ons een belangrijke, langjarige business, maar we investeren ook in andere sectoren, zoals A1-winkels en wijk- en buurtcentra primair voor dagelijkse goederen. Daarnaast focussen we ons onder andere op kantoorpanden in de grotere Nederlandse steden. In totaal hebben we tot nu toe voor 1,2 miljard euro geïnvesteerd in de Nederlandse vastgoedmarkt, waarvan voor ongeveer 65% in woningen. Onze zoekfocus voor woningen is vrij breed, “Randstad plus”, de Brabantse stedenrij en grote steden in de provincie met gezonde demografische en economische vooruitzichten.’

Scepsis

Toen Patrizia in 2014 de Vestia-portefeuille overnam, was er veel scepsis, vooral bij huurders. Een buitenlandse investeerder die een flink deel van de Nederlandse markt overnam, zorgde voor veel onzekerheid. ‘Volgens mij is die angst ongegrond gebleken’, stelt Helfrich. ‘De huurders hebben er waarschijnlijk niet veel van gemerkt, aangezien we de dagelijkse gang van zaken uitbesteden aan MVGM Vastgoedmanagement. Huurders hebben dus niet direct contact met ons, maar met medewerkers van MVGM. We zijn natuurlijk wel een marktpartij met financiële doelstellingen, dus hebben er ook huurverhogingen plaatsgevonden. Net als een woningcorporatie zijn wij echter ook gebonden aan de regels voor onder andere maximale huurprijzen binnen de huurregelgeving.’

‘De samenwerking met gemeenten is prima. Toen we de portefeuille van Vestia overnamen, bezochten we verschillende wethouders om ons als lokale partij voor te stellen. Dankzij die kennismaking weet de gemeente wie we zijn, waardoor het eenvoudiger is om zaken te doen. We hebben dan ook weinig te klagen over de welwillendheid van de gemeenten.’

Interessante markt

Helfrich denkt dat investeren in de Nederlandse woningmarkt ook voor andere buitenlandse investeerders interessant kan zijn. ‘Een vastgoedmarkt is interessant om duurzaam in te investeren als er sprake is van economische en politieke stabiliteit met een transparante en liquide vastgoedmarkt. Nederland staat wat transparantie betreft in de top-10 van de wereld. Transparantie heeft onder meer te maken met transactieprocessen, het juridisch en bestuurlijk kader, of er voldoende langjarig betrouwbare data beschikbaar is en of er consistent wordt gemeten. Buitenlandse partijen kunnen in Nederland daarmee op de lange termijn een net en duurzaam rendement behalen, en hopelijk blijft dat zo.’