U bent hier

Vastgoed voor de buurt (afgerond)

In april 2016 vond de dialoog over kleinschalig maatschappelijk vastgoed plaats. Dat gebeurde aan de hand van het rapport ‘Vastgoed voor de buurt’ van de Vernieuwde Stad en Platform31. Helaas heeft niemand gereageerd op de uitdaging. Vooraf was ingeschat dat er meer los zou komen. In het verleden was er immers veel te doen rond maatschappelijk vastgoed. Dat bleek ook tijdens de Parlementaire Enquête naar de corporatiesector.

De dialoog is inmiddels gesloten. Wilt u weten wat corporaties nog steeds mogen beheren? Bekijk dan deze pagina. Zie hieronder de reacties.

< Terug naar dialoogoverzicht

Reacties

De wet lijkt een sluitstuk van de inmiddels veranderde praktijk. Ik hoor weinig corporaties meer zeggen dat ze andere dingen willen doen dan volgens de wet mag. Missie geslaagd dus. De focus op volkshuisvesting is prima, daar zijn we voor. De huidige praktijk is al aangepast aan de Woningwet. Dat komt ook onder meer omdat woningcorporaties geanticipeerd hebben op de nieuwe wet.

De volgende stap is nadenken over de regionale verschillen en ruimte maken voor die verschillen. Als je de focus op volkshuisvesting zet moet je ook kijken naar de volkshuisvestelijke opgave die een gebied heeft. In een krimpgebied is dat nu eenmaal heel wat anders dan in een groeigebied. Over dat verschil moet beter nagedacht worden.

Wat betreft de grens tussen acceptabel en niet-acceptabel maatschappelijk vastgoed is de boodschap die wij over hebben willen brengen dat kleinschalig, beperkte inzet van middelen en vastgoed, en duidelijk positief effect voor onze huurders in de buurt, de redenen zijn voor de corporaties om dit te doen. Omgekeerd betekent dit dus dat een grootschalige voorziening, tegen hoge kosten en buurtoverstijgend, er in principe niet toe behoort.

Met Ymere hebben we geanticipeerd op de nieuwe Woningwet. Daarom zijn we ons alleen nog gaan richten op projecten op het gebied van ‘schoon, heel en veilig’. We zijn wel van mening dat die andere projecten moeten blijven bestaan, maar ze moeten niet meer door corporaties uitgevoerd worden. Het is dan ook een verstandige keuze om terug te gaan naar de kern. ‘Schoenmaker blijf bij je leest’, is hierop goed van toepassing.

Kleinschalig maatschappelijk vastgoed heeft de toekomst. Waar de grens ligt is weliswaar lastig te bepalen, maar het moet bovenal passen bij de ondernemingsstrategie van de corporatie. In eerste instantie zijn de corporaties zelf verantwoordelijk voor de keuzes die ze maken.

Binnen Ymere wordt er intern goed gecommuniceerd over wat wel en niet mag binnen de kaders van de nieuwe wet. We zijn ons daar al heel bewust van, dus ik ga ervan uit dat het niet nodig zal zijn dat we door een overkoepelende organisatie op onze vingers hoeven te worden getikt over het doel van onze projecten.

Consultaties

Consultaties

Indicatieve Bestedingsruimte Woningcorporaties (afgerond)

 

Vastgoed voor de Buurt (afgerond)


Scheiden en splitsen (afgerond)


Huurdersparticipatie (afgerond)

Blijf op de hoogte!

Wilt u een e-mail krijgen als er nieuwe reacties worden geplaatst? Login, klik onderaan deze pagina op ‘Abonneer’, vink ‘Inschrijven op deze pagina’ aan en klik op ‘Opslaan’.