U bent hier

Huurdersparticipatie: reactie BZK (afgerond)

De online dialoog over huurdersparticipatie heeft BZK inzicht verschaft in hoe huurders invulling geven aan hun rol in de Woningwet. De Woningwet geeft huurders juridisch gezien de mogelijkheid om als gelijkwaardig te participeren in het overleg over prestatieafspraken. Om ook als volwaardig gesprekspartner te worden gezien, zo blijkt uit de dialoog, moeten huurdersorganisaties zich wel professioneel opstellen: ze moeten over de juiste kennis en vaardigheden beschikken om goed mee te kunnen praten en ze moeten hun achterban adequaat raadplegen.

Tegelijkertijd zien we ook aarzeling bij (te) vergaande professionalisering: wordt de stem van de huurder dan wel op de juiste manier vertegenwoordigd? Deze laatste vraag is ook nauw verbonden aan de wijze waarop de achterban geraadpleegd wordt.

Zeker is dat de mogelijkheid om professionals in te huren – zoals vastgelegd in de Wet op het overleg huurders verhuurder -  wordt gewaardeerd. De meningen verschillen over of permanente ondersteuning gewenst is of dat professionals zich zo snel mogelijk overbodig moeten maken. In de dialoog is een aantal practices benoemd die kunnen helpen invulling te geven aan huurdersparticipatie:

  • BWR Parteon werkt met een indrukwekkende structuur van werkgroepen. Dat kan helpen bij het raadplegen van de achterban, zowel op thema- als op wijkniveau.
  • Gerben Helleman van Haag Wonen neemt huurdersorganisaties mee in hun financiële afwegingen door middel van een begrotings-/ inversteringsspel.
  • De Nieuwe Wind heeft het over lokale samenwerking als sleutel naar succes voor goede prestatieafspraken en de ontwikkeling van die competenties die daarvoor nodig zijn onder huurdersorganisaties (maar ook bij gemeenten en corporaties).
  • Corporatie Het Grootslag probeert huurders uit te dagen een bestuursfunctie aan te nemen bij De Driehoek. Daarnaast wordt de huurdersorganisatie betrokken bij strategische ontwikkeling en beleidsvorming: dat kost energie, maar leidt ook tot betere samenwerking en betere keuzes.
  • Zowel Kregting als De Driehoek / Het Grootslag benadrukken dat zij ook breder kijken dan alleen huurders bij het maken van prestatieafspraken. Bijvoorbeeld door ook de stem van woningzoekenden, kopers en vertegenwoordigers uit andere maatschappelijke sectoren een plek te geven.
  • Sylvo Gaastra is projectleider HO+ bij de Woonbond en geeft tips om de professionalisering van huurdersorganisaties vorm te geven.
  • Inge Kerdel laat zien hoe in Schiedam voordelen worden behaald uit het werken met een stedelijke huurderskoepel.
  • Susala29 van corporatie Mitros staat stil bij het gegeven dat bij de huurdersorganisatie van Mitros veel afhankelijk is van één persoon met energie, flexibiliteit en voldoende tijd. Is zo’n functie wel mogelijk voor iemand die (fulltime) werkt?

Zeker is dat het systeem zich de komende paar jaar nog moet gaan zetten. De wettelijke basis voor tripartiet afspraken maken is pas een half jaar oud en in 2016 zullen veel partijen voor het eerst woningwet-proof afspraken gaan maken. Alle partijen moeten in hun nieuwe rol groeien. BZK volgt de ontwikkelingen rondom huurdersparticipatie en prestatieafspraken maken graag.

In de Staat van De Volkshuisvesting zal ook bijzondere aandacht aan de positie van huurders en prestatieafspraken worden geschonken. Daarnaast horen we ook graag verhalen uit de lokale praktijk: wat werkt wel en wat werkt niet? 

Contact

Heeft u verdere vragen over deze consultatie? Stuur dan een mail naar redactie@woningwet2015.nl

< Terug naar dialoogoverzicht

Consultaties

Consultaties

Indicatieve Bestedingsruimte Woningcorporaties (afgerond)

 

Vastgoed voor de Buurt (afgerond)


Scheiden en splitsen (afgerond)


Huurdersparticipatie (afgerond)

Blijf op de hoogte!

Wilt u een e-mail krijgen als er nieuwe reacties worden geplaatst? Login, klik onderaan deze pagina op ‘Abonneer’, vink ‘Inschrijven op deze pagina’ aan en klik op ‘Opslaan’.