U bent hier

Actueel

Wie loopt voorop in participerend Nederland? Die vraag stond centraal tijdens de verkiezing van de bewonerscommissie van het jaar van De Nieuwe Wind, een bureau dat huurders ondersteunt.

​Met zijn scriptie over effectievere toewijzing van sociale huurwoningen heeft Bob Witjes de BZK-Woningmarktscriptieprijs gewonnen. Hij ontving dinsdag 7 november een cheque van 2.500 euro uit handen van directeur Woningmarkt Erik Jan van Kempen.

Volgende week dinsdag 7 november is het zo ver. Dan maakt het ministerie van BZK bekend wie de winnaar is van de BZK-Woningmarktscriptieprijs. Drie studenten strijden om de beste scriptie over de woning- en vastgoedmarkt. Waar gaat het om? Lees hun scripties.

Tijdens de Dutch Design Week zijn de winnaars bekend gemaakt van WHO CARES, de ontwerpprijsvraag voor nieuwe vormen van wonen en zorg. De jury, onder voorzitterschap van Rijksbouwmeester Floris Alkemade, kijkt positief terug op de prijsvraag. ‘De inzendingen laten zien dat je betere plannen krijgt als experts op het gebied van wonen en zorg samenwerken.’  

Het accountantsprotocol 2017 vervangt Bijlage 4 bij de Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015In het protocol worden door de Autoriteit woningcorporaties eisen gesteld aan de werkzaamheden van de accountants bij corporaties.
De Verantwoordingsinformatie (dVi) 2017 vervangt Bijlage 3 bij de Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015.

Wijzigingen

Dinsdag 7 november ontvangen drie studenten een prijs voor hun masterscriptie over de woningmarkt. Dat gebeurt in het kader van de BZK-Woningmarktscriptieprijs.

Sinds de Woningwet 2015 is de waardering op marktwaarde in verhuurde staat een feit geworden voor alle corporaties. Wat betekent dit voor corporaties en wat zijn de toekomstige ontwikkelingen?

In de Woningwet is opgenomen dat de indieningsdatum van de verantwoordingsinformatie (dVi) en de jaarrekening op termijn wordt vervroegd naar 1 mei (in plaats van 1 juli).

Pagina's