U bent hier

Actueel

De Handreiking Prestatieafspraken: Samenwerken volgens de Woningwet2015 is online beschikbaar. Deze Handreiking is een samenwerking tussen het ministerie van BZK, Aedes, VNG en Woonbond en is opgesteld door Companen. 

Werkt u voor een gemeente, corporate of huurdersorganisatie en wilt u het fijne weten van de invoering van de Woningwet2015, governance, prestatieafspraken, corporatiefinanciën of de rol van huurders? Bent u op zoek naar voorbeelden en inspiratie van anderen?

Er is een factsheet verschenen die gemeenten kan helpen bij het doorlopen van de zogenoemde markttoets. Deze markttoets is er voor woningcorporaties die hun daeb- en niet-daebactiviteiten administratief hebben gescheiden.

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) stuurt bestuurders en raadsleden van de Nederlandse gemeenten een informatiepakket over de belangrijkste punten uit de Woningwet.

Met ingang van 1 juli 2015 hebben partijen in de sociale huursector te maken met de herziene Woningwet, het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting (BTIV) 2015 en bijbehorende ministeriële regeling. Daarmee treden er in het stelsel van sociale huurwoningen belangrijke veranderingen op. Woningcorporaties kunnen hun belangrijke rol voortzetten en richten zich daarbij weer op hun kerntaak: een kwalitatief en betaalbaar aanbod van sociale huurwoningen voor mensen met een kleine portemonnee. Welke gevolgen heeft de Woningwet 2015 voor de corporaties?

Pagina's