U bent hier

2e regiobijeenkomst woningwet op weg - Eindhoven

Regiobijeenkomst Woningwet op weg - Eindhoven

Woningwet en weerbarstige praktijk

Op 30 september vond in Eindhoven de tweede regiobijeenkomst Woningwet op Weg plaats. In Eindhoven ging het gesprek onder meer over de relatie tussen de nieuwe Woningwet en de soms weerbarstige praktijk. Met als voorbeelden de huisvesting van statushouders, langer zelfstandig wonen en huurderparticipatie bij nieuwbouw.

‘We willen graag een goed werkende Woningwet’, stelde dagvoorzitter Anne-Jo Visser in haar opening. Een voorbeeld: de nieuwe Woningwet geeft huurders veel meer zeggenschap.

Aspirant-huurder Guus Bots vertelde over het Eindhovense nieuwbouwproject Space-S. Daar is hij met andere toekomstige huurders bij alle beslissingen betrokken. Van het uiterlijk en het aantal woningen, tot de spreiding van soorten woningen en het beheer van de tuin. Deze betrokkenheid vanaf de eerste planvorming is mooi. Toch gaat dit voor Guus wellicht niet de huurwoning opleveren die hij op het oog heeft:  'Ik verdien te weinig voor die woning en dat kan ertoe leiden dat de  corporatie ervoor kiest om mij niet toe te laten omdat de huurprijs te hoog is. De corporatie moet straks namelijk voldoen aan de eisen van de passendheidstoets.'

Woningwet in krimpgebieden

Robert Kersjes van Weller Wonen bracht tijdens het rondetafelgesprek de rol van corporaties bij leefbaarheid ter sprake. Kersjes noemt de nieuwe Woningwet ‘zeer welkom’, maar ziet ook knelpunten. Een corporatie mag vanwege de staatssteunregels niet meer bijdragen aan de commerciële exploitatie van een buurtsuper. Ook niet als dit betekent dat er geen marktpartij is die deze commerciële functie wil vervullen. In krimpgebieden - zoals Parkstad Limburg - is dat soms het geval. ‘Maar zo’n buurtsuper draagt bij aan leefbaarheid. En leefbaarheid is cruciaal’, aldus Kersjes.

Roger Planje, afdelingshoofd Corporaties van het ministerie van BZK, benadrukte dat het (mede-) exploiteren van een buurtsuper geen kerntaak is van de corporatie. ‘Een buurtwinkel heeft inderdaad een maatschappelijke functie, maar ook een commerciële. Het is lastig om de grens te trekken. In dit geval kan bijvoorbeeld de gemeente aangeven dat zij de buurtsuper een belangrijke maatschappelijke activiteit vindt en zelf financieel bijdragen, bijvoorbeeld in de grondprijs.’

Langer zelfstandig wonen

De Woningwet houdt rekening met knelpunten die in de praktijk optreden. Marnix Norder leidt het aanjaagteam Langer Zelfstandig Wonen. Dit team brengt in kaart wat er nodig is om zorgbehoevenden langer thuis te laten wonen. Ook helpt het gemeenten, woningcorporaties en zorginstellingen bij het oplossen van knelpunten. Zo heeft het team gezorgd voor een oplossing bij de transformaties van oude verzorgingstehuizen. ‘We hebben de minister om een uitzondering gevraagd. Dat is gelukt. Daar waar een corporatie normaal 10 procent van zo’n gebouw voor commerciële doeleinden mag verhuren, mag dat bij transformaties van voormalige verpleeg- en verzorgingstehuizen, tot 1 januari 2021, 25 procent zijn. Op die manier zijn dergelijke transformaties ook financieel waar te maken binnen de kerntaken van een corporatie.’ (Lees het interview met Marnix Norder)

Workshop PrestatieafsprakenUrgente doelgroepen

Met de huidige vluchtelingensituatie is het thema urgente doelgroepen uiteraard een hoge prioriteit voor de volkshuisvesting. Gemeenten zijn verplicht statushouders te huisvesten, die nu vaak nog in een asielzoekerscentrum verblijven. Onlangs riep de VNG Nederlandse gemeenten op met creatieve oplossingen te komen om de doorstroming te bevorderen, zodat er meer mogelijkheden ontstaan om vluchtelingen op te vangen.

In Lent wordt een voormalig asielzoekerscentrum dat leeg staat en gesloopt zou worden nu ingezet voor de huisvesting van statushouders. Paul van Roosmalen van woningcorporatie De Gemeenschap: 'Eigenlijk zou de gemeente de panden kopen en via een exploitatieovereenkomst het beheer aan een corporatie overlaten. Volgens de herziene Woningwet mag dit echter niet. Daarom hebben wij het nu via een omweg geregeld.’ Corporatie De Gemeenschap neemt het complex over, knapt het op en gaat het beheer uitvoeren. Over vier jaar wordt het aan de gemeente terugverkocht. ‘Het is wel een dilemma. Ik wil als directeur de wet volgen en volgens de regels werken. Maar ik wil ook mensen met een verblijfsvergunning een plek bieden. Die twee zijn nu moeilijk te verenigen.’

Roger Planje snapt dat dit een lastig dilemma is: ‘BZK kent deze problematiek en bekijkt of daarvoor een goede oplossing  te vinden is. Corporaties kunnen dan leegstaande panden van bijvoorbeeld gemeenten in beheer nemen.’ 

Presentaties

Huurders aan tafel (pdf, 997.38 KB)
Prestatieafspraken maak je zo (pdf, 1.84 MB)
Een goed gesprek over intern toezicht (pfd, 531.43 KB)
Spoedcursus Corporatiefinanciën (pdf, 738.96 KB)
Tussen droom en daad (pdf, 3,5 MB)
Scheiden of splitsen, that’s the question (pfd, 1.3 MB)