Veelgestelde vragen - Diversen

Vanaf welk moment dient een corporatie over eigen ingemeten m2 GBO conform de NEN 2580 te beschikken?

Voor het op orde krijgen van de basisgegevens voor de marktwaardering is een ingroeipad beoogd van 3 jaar, ingaande per waarderingshandboek 2016. De verplichting om over eigen ingemeten m2 GBO te beschikken, geldt aldus per waarderingshandboek 2019, hetgeen jaarrekening 2019 betekent.