U bent hier

Validatie Handboek 2016

De validatie is uitgevoerd op basis van waarderingsgegevens die corporaties hebben aangeleverd. Het is een tijdrovend proces gebleken om tijdig de benodigde waarderingsgegevens te ontvangen. Bovendien bleek dat de waarderingsgegevens op zeer uiteenlopende wijzen werden toegestuurd. Door vooraf afspraken te maken met de softwareleveranciers over de benodigde data en het format waarin de data worden aangeleverd, is het mogelijk het proces van dataverzameling veel efficiënter te laten verlopen. Daarmee kan tijdwinst worden geboekt die ten goede kan komen aan de kwaliteit van de validatie van het handboek en aan de tijdige oplevering van het nieuwe handboek.