U bent hier

Verslag regiobijeenkomst Scheiden en splitsen in DAEB en niet-DAEB

In de afgelopen twee weken vonden er vijf regiobijeenkomsten plaats rondom scheiden en splitsen binnen de nieuwe Woningwet. Het doel van deze bijeenkomsten was om nog eens helder te krijgen wat de rol van de corporaties is bij de samenwerking met gemeenten en huurders en hoe de partijen samen tot het beste ontwerpvoorstel kunnen komen.  In Assen, Dordrecht, Amersfoort, Eindhoven en Amsterdam kwamen huurders, corporaties en gemeenten bij elkaar. Van de bijeenkomst in Amsterdam vindt u hieronder een (beeld)verslag.

De organisatie, bestaande uit Aedes, Autoriteit woningcorporaties, VNG, VTW, de Woonbond, WSW en het ministerie van BZK, wilde de aanwezigen zo volledig mogelijk informeren. Daarom gaven verschillende organisaties een presentatie over de stand van zaken rondom het scheiden en splitsen.


Richard de Boer (Autoriteit woningcorporaties) startte het plenaire deel met een presentatie waarin uitgelegd werd wat de beoordelingsprincipes zijn bij scheiden en splitsen en wat de rol van Aw hierbij (niet) is. Zijn presentatie is hier terug te lezen.


Vervolgens was het woord aan Albert Roele (WSW). Hij gaf een gedetailleerde uitleg van de verschillen tussen scheiden en splitsen en hoe de organisatie er dan uit kwam te zien. Roele gaf verder aan wat de rol van de borger hierbij is. Zijn presentatie is hier terug te lezen.  


Jonne Arnoldussen (Aedes) gaf namens Aedes aan wat hun rol is bij scheiden en splitsen en hoe corporaties huurders en gemeenten het beste mee kunnen nemen in het gehele proces. Hij wees daarbij onder meer op de diverse hulpmiddelen voor corporaties die Aedes aanbiedt. Lees zijn presentatie hier terug. 


Minke Kolstein van Ymere sloot het plenaire gedeelte van de regiobijeenkomst af door de aanwezigen mee te nemen in haar presentatie van het conceptvoorstel dat Ymere geproduceerd heeft. Ze legde uit welke hordes Ymere in dit proces genomen heeft en wat belangrijke leermomenten waren. Haar presentatie vindt u in hetzelfde bestand als de presentatie van Aedes.

Na het plenaire deel was er een korte pauze, waarin de bezoekers even bij konden praten over presentaties en ervaringen konden uitwisselen. Vervolgens konden zij kiezen tussen twee werksessies: ‘Zienswijzen in de praktijk’ en ‘Inloopspreekuur bij Autoriteit en WSW’. 


Bij de sessie ‘Zienswijzen in de praktijk’ zette het ministerie gedetailleerd uiteen wat de rol van de zienswijze is bij scheiden en splitsen en wat huurders en gemeenten kunnen doen. Eventuele vragen of opmerkingen over hun eigen situatie konden zij vervolgens delen met de andere aanwezigen, onder begeleiding van de aanwezige experts van het ministerie. Deze presentatie is hier terug te vinden.


Ook bij de deelsessie ‘Inloopspreekuur bij Autoriteit en WSW’ was er ruim de mogelijkheid om vragen te stellen. Hierbij kwamen verschillende algemene vragen aan bod, maar wilden enkele aanwezigen ook graag een antwoord op vragen over hun persoonlijke obstakels. 


Ruud van Nieuwaal (r ) van woningcorporatie Maasdelta uit Spijkenisse gaf aan dat hij voornamelijk aanwezig was omdat hij nieuwsgierig was naar de boodschap die overgebracht werd en waar Maasdelta mee geconfronteerd wordt vanuit de zienswijze. Het inloopspreekuur vond hij de beste manier om hierop antwoord te krijgen. 


Gerard den Held (Abeco Wonen) en Peter Eitjes (Goedestede) kwamen beide voornamelijk om te checken of ze geen informatie gemist hadden. Ze gaven aan weinig nieuwe dingen te horen, maar hadden toch wel enkele vragen. Deze konden zij in de sessie ‘Zienswijzen in de praktijk’ stellen.


Connie van Hintum (Parteon) en Joke van den Berg (Woonwaard) kwamen eveneens om te zien of ze niets over het hoofd hadden gezien. Zij gaven aan inderdaad weinig nieuwe dingen te horen, maar toch waren er enkele vraagtekens ontstaan bij het horen van de presentaties in het plenaire gedeelte. Zij gingen elk naar een andere deelsessie om de gewenste antwoorden te krijgen op hun vragen.