U bent hier

Corporaties ontvangen bericht over IBW

Maandag 22 mei ontvangen alle corporaties een email van het ministerie van BZK over de Indicatieve Bestedingsruimte Woningcorporaties, inclusief het Rekenmodel IBW voor hun corporatie (indien beschikbaar). Het voor publicatie informeren van corporaties was één van de aanbevelingen uit de evaluatie van de IBW 2016.

Sinds 2016 publiceert BZK jaarlijks een indicatie van de bestedingsruimte die woningcorporaties hebben voor extra investeringen of huurmatiging. Het was de bedoeling om deze cijfers begin april te publiceren, maar er is vertraging ontstaan in de aanlevering van data. Dat neemt niet weg dat de IBW voor het overgrote deel van de corporaties nu gepubliceerd kan worden. Voor circa vijftien corporaties komen de cijfers later beschikbaar.

Deze IBW is gebaseerd op de dPi-cijfers die de corporaties eind vorig jaar of begin dit jaar hebben geleverd aan Corpodata. Vanaf dinsdagmiddag 30 mei kunt u de IBW vinden op woningwet2015.nl.

Werkt u bij een corporatie en heeft uw corporatie de mail niet ontvangen? Stuur dan graag een mail naar postbusIBW@minbzk.nl.

Op Woningwet2015.nl verschenen eerder twee achtergrondartikelen over de IBW: een interview met financieel beleidsadviseur Stefan Wagenaar van de gemeente Rotterdam en een vraaggesprek met Martin van ’t Klooster, secretaris van STOK (Stedelijk Overleg Kommissies Bo-Ex)

Animatie

In de onderstaande video ziet u hoe de IBW werkt.

 • Uitgeschreven tekst

  VOICE-OVER: Woningcorporaties, gemeenten en huurdersorganisaties maken samen afspraken over lokaal woonbeleid.
  Hoeveel sociale huurwoningen moeten er worden bijgebouwd?
  Welke huizen moeten worden verbeterd?
  Wat moet er met de huren gebeuren?
  Deze afspraken worden ook wel de 'prestatieafspraken' genoemd.

  (Een animatie.)

  Maar welke inspanning de woningcorporaties kunnen leveren is voor gemeenten en huurdersorganisaties vaak niet duidelijk.
  Daarom publiceert de Rijksoverheid jaarlijks de 'indicatieve bestedingsruimte woningcorporaties', afgekort de IBW.
  De IBW geeft bij benadering aan hoeveel woningcorporaties maximaal kunnen lenen voor extra nieuwbouw, woningverbetering of huurmatiging.
  Dit is extra, dus boven op het geld dat de corporatie al gereserveerd heeft voor haar werkzaamheden.
  De IBW staat niet bij corporaties op de bank.
  Om de indicatieve bestedingsruimte in te zetten moeten woningcorporaties extra geld lenen.
  Dat kan verstandig zijn als er bijvoorbeeld een grote behoefte is aan extra woningen.
  Maar dit betekent wél dat corporaties dan een hoge schuld hebben.
  De meeste corporaties willen liever een buffer aanhouden en niet alle ruimte om te lenen aanspreken.
  Iedere corporatie ontvangt het Rekenmodel IBW waarmee zij kunnen kijken hoeveel bestedingsruimte er overblijft als ze voorzichtiger grenzen hanteren.
  De berekende indicatieve bestedingsruimte bestaat uit drie bedragen en geeft aan wat totaal kan worden besteed aan één post.
  Dus óf alle ruimte voor nieuwbouw óf voor woningverbetering óf voor huurmatiging.
  Maar de inzet kan ook worden verdeeld over deze drie posten.
  Woningcorporaties, gemeenten en huurdersorganisaties kiezen samen in welke mate zij inzetten op nieuwbouw, woningverbetering of juist huurmatiging.
  Woningcorporaties kunnen de indicatieve bestedingsruimte inzetten over een lange periode of deze juist snel opmaken.
  In dat geval is de ruimte van de corporatie om extra te investeren op en moeten de reserves weer opnieuw worden opgebouwd.
  Op woningwet2015.nl staat meer informatie over de IBW.
  Ook staat er per gemeente wat de indicatieve bestedingsruimte van de woningcorporaties is welke corporatie misschien nog wat extra kan doen en bij welke alle ruimte al is ingezet.
  De cijfers van de woningcorporaties zelf, het oordeel van een adviseur en de Transparantietool van Aedes kunnen ook veel inzicht geven.
  Het is aan woningcorporaties, gemeenten en huurdersorganisaties om samen te bedenken hoe zij de IBW verstandig kunnen inzetten.
  Ga dus het gesprek aan.

  (Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het beeld wordt blauw met wit. Beeldtekst: Uitleg IBW, www.woningwet2015.nl.)

  RUSTIGE MUZIEK EBT WEG