U bent hier

Monitor Investeren in de Toekomst 2017

Uit de Monitor Investeren in de Toekomst 2017 komt naar voren dat er geen noodzaak bestaat voor een omvangrijke nieuwbouw- of renovatieopgave om voldoende geschikte woningen voor ouderen te creëren. Het aandeel ouderen dat zelfstandig woont is de afgelopen jaren toegenomen, het aantal ouderen dat een beroep doet op een sociale huurwoning is afgenomen. Dit komt zowel door hun toegenomen zelfredzaamheid, als ook onder invloed van het beleid dat is gericht op langer zelfstandig wonen. De MIT stelt dat het langer zelfstandig wonen van ouderen vooral mogelijk is door het aanpassen van bestaande woningen door (kleine) aanpassingen met tredeverkleiners, trapliften, hellingbanen e.d. Daarmee kunnen ouderen langer zelfstandig blijven wonen zonder te verhuizen.