U bent hier

Lokale en regionale woonvisies

Woonvisies van gemeenten zijn met het van kracht worden van de herziene Woningwet in 2015 van groter belang geworden om aan te geven wat de gemeente verwacht van corporaties maar ook wat andere partijen zoals beleggers zouden kunnen bijdragen aan het lokale woonbeleid. In dit onderzoek leest u in hoeverre gemeenten die grotere rol oppakken en een moderne woonvisie opstellen, wie zij daarbij betrekken, waar het over gaat en hoe dat lokale proces daadwerkelijk vorm krijgt. Ook geeft het onderzoek inzicht in de redenen om (nog) geen woonvisie op te stellen. Conclusie: verreweg de meeste gemeenten hebben een nieuwe woonvisie of stellen de visie op in 2017, betrekken daar vele spelers bij en zoeken naar vormen om ook een breed lokaal publiek te betrekken, niet alleen professionele organisaties zoals corporaties, huurdersorganisaties, zorginstellingen of beleggers.