Cijfers 2017

Op deze pagina vindt u de Indicatieve Bestedingsruimte Woningcorporaties voor alle gemeenten en corporaties. In de interactieve kaart hieronder kunt u klikken op een gemeente. U krijgt dan een overzicht van alle in de gemeente actieve woningcorporaties met informatie over de IBW-bedragen en over de voornemens van de corporaties voor nieuwbouw, verbetering en huurverhoging. Deze gegevens zijn ook per gemeente te downloaden in een pdf. Als u klikt op een corporatie ziet u de verdeling van de IBW van die corporatie over zijn werkgebied.