U bent hier

Handreiking Prestatieafspraken (herzien)

Dit document biedt lokale partners handvatten om de samenwerking rond woonvisie en prestatieafspraken vorm te geven. De handreiking is voorzien van tips, praktijkvoorbeelden en valkuilen voor huurderorganisaties, gemeenten en corporaties en behandelt de stappen in het proces van het opstellen van een woonvisie tot verslaglegging en verantwoording.