U bent hier

Contact

De Woningwet 2015 biedt heldere spelregels voor sociale huisvesting en beperkt de financiële risico's. Woningcorporaties concentreren zich op hun kerntaak: zorgen dat mensen met een laag inkomen goed en betaalbaar kunnen wonen. Samen met gemeenten en huurdersvertegenwoordigers maken zij prestatieafspraken over de lokale woonopgaven. De Autoriteit Woningcorporaties houdt volkshuisvestelijk en financieel toezicht op de woningsector. 

Heeft u vragen over de Woningwet, het Besluit Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting 2015 of de bijbehorende regeling, stel uw vraag dan via het vragenformulier van de Inspectie Leefomgeving en Transport. De Autoriteit Woningcorporaties is onderdeel van de Inspectie Leefomgeving en Transport.

Gedragsregels

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wil u graag via deze website betrekken bij de Woningwet2015. We nodigen u dan ook van harte uit om te reageren op artikelen of deel te nemen aan onze consultaties en webinars. Uiteraard zijn we blij met al uw reacties, maar om de website voor iedereen toegankelijk te houden hebben we een aantal gedragsregels opgesteld. 

Heeft u ideeën voor de content van deze website (zoals interviewvoorstellen of inspirerende praktijkverhalen)? Stuur dan een mail naar redactie@woningmarktbeleid.nl.